Pozdravljeni!

Obveščamo vas, da je začel s 25. 5. 2020 »voziti PEŠBUS« iz smeri Klošter v šolo in nazaj.

Pešbus usmerja Meri Stipanič.

Zjutraj začne ob 7.00 v Kloštru, gremo čez Gradac po pločniku, potem v smeri Kapljišče, proti gasilnemu domu Podzemelj, mimo trgovine »Irena« in proti šoli.

Predhodne prijave niso potrebne. Pešbusu se pridružite, ko pride Meri mimo.  O času povratka pa moramo še povprašati naše uporabnike, možen je tudi s kombijem.

OBVESTILO ZA DEVETOŠOLCE

Devetošolci, v ponedeljek 25. maja 2020 se vračate v šolske klopi. Tokrat nekoliko drugače.

Razdeljeni boste v dve skupini, urnik bo nekoliko spremenjen, a potrudili se bomo, da bomo pouk naredili čim prijetnejši.

Vse podrobnosti vam bo posredovala razredničarka. Nekaj splošnih navodil, pa si preberite spodaj v navodilih.

Navodila

V šolo vstopate skozi vhod v pri telovadnici. Pred telovadnico skupina A čaka pri mizi v atriju, skupina B nasproti jedilnice.

Gibajte se posamično, ohranite medosebno razdaljo; najmanj 1,5m.

Pred namestitvijo maske si razkužite roke; masko nosite izven učilnice.

Uporabljate garderobo v telovadnici (skupina A – garderoba za deklice, skupina B- garederoba za dečke).

Skupina A – likovna učilnica, sanitarije pri telovadnici.

Skupina B – matematična učilnica, sanitarije pri matematični učilnici.

Šolske potrebščine nosite s sabo, doma jih odlagajte ločeno od drugih predmetov in stvari.

V šolo pridete 15 min pred poukom in jo po pouku čim prej zapustite.

Prehrana

Malica bo dostavljena v učilnico, zaščitena bo s folijo. Bo enoporcijska, malico dostavi in odnese kuhinjsko osebje.

V jedilnici se bo postreglo le kosilo.

Vozni red

Vozni red je spremenjen. Sproti se bo spreminjal glede na potrebe.

zjutraj: 

čas relacija
6.30 Metlika
6.45 Gradac (spomenik, pošta)
7.10 Primostek
7.15 Križevska vas
7.20 Dobravice
7.20 Krivoglavice
7.25 Geršiči
7.50 Klošter
7.55 Gradac (spomenik, Ciglanca)
8.00 Boršt, Mlake

 

popoldan:

čas relacija
12.30 Gradac, Krasinec, Boršt, Mlake
13.00 Dobravice, Geršiči, Krivoglavice, Primostek
13.45 Gradac, Križevska vas

 

Na poti v šolo in iz šole morajo potniki imeti masko, ki jo sami zagotovijo. Ob vstopu v avtobus si razkužite roke –razkužilo zagotovi prevoznik. Čim manj se dotikajte površin v vozilu.

Vodstvo šole

Sporočilo v. d. ravnateljice ob pričetku pouka za prvo triletje OŠ

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 18. 5. 2020, bomo ponovno začeli izvajati pouk za učence 1., 2. in 3. razreda. Učitelji so vam preko elektronske pošte poslali podrobna navodila – PROTOKOL ob ponovnem vstopu v šolo, jaz pa vas želim opozoriti na najpomembnejše omejitve, ki se jim zaradi navodil NIJZ, MIZŠ in Zavoda za šolstvo ne moremo izogniti:

 • Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 • Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale (izjema je OPB od 14.00 do 15.30 ure).
 • Ko otroci pridejo pred šolo, bodisi s kombijem, bodisi jih pripeljete starši, naj počakajo na označenem mestu pred šolo, da jih prevzame/pokliče dežurni učitelj. V šolo vstopajo na poziv učitelja. Prve dni, dokler se stvari ne utečejo, bo zunaj prisotnih več učiteljev, da bodo pomagali pri orientaciji.
 • Ko boste prihajali po učence, jih boste prevzeli na šolskem dvorišču, če pa bodo v razredu, boste poklicali učitelja, ki bo vašega otroka obvestil, da ste prišli ponj, oziroma ga bo pospremil do izhoda iz šole. Telefonsko številko učitelja OPB vam bodo posredovali razredniki skupine. Prosim, da ste tudi ob prevzemu otrok po pouku potrpežljivi in da ne vstopate v šolo.
 • Otroci prvi dan prinesejo v šolski torbi potrebščine v šolo in prazno torbo odnesejo po pouku domov. Šolske potrebščine ostanejo v šoli, učenci pa ostale dneve prihajajo k pouku brez šolskih torb. Vse kar potrebujejo pri pouku, bodo zagotovili učitelji.
 • Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale.
 • Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 • S 25. 5. 2020 pa se v šolo vrnejo še devetošolci in učenci z učnimi težavami (od 4. do 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih in bi lahko bila njihova ocena ob zaključku pouka negativna.
 • Izjavo o zdravstvenem stanju otroka, ki so vam jo posredovali učitelji preko e-pošte, morate do ponedeljka, 18. 5. 2020, posredovati preko e-pošte ali jo neposredno prinesite v šolo, ker je to pogoj, da lahko vaš otrok obiskuje pouk. Navodila so oblikovali na NIJZ in so za nas zavezujoča. Pri tem ne gre za strokovno oceno zdravstvenega stanja vašega otroka, ampak zgolj za potrditev, da ob ponovni vzpostavitvi pouka vaš otrok nima vidnih znakov bolezni kot so vročina, glavobol, kašelj…, ki so sočasno lahko tudi znaki okužbe z virusom covid-19. Zavedamo se, da je pomlad obdobje alergij in da so možna tudi druga običajna obolenja, vendar preventiva temelji prav na tem, da izključimo vsakršno možnost prenosa okužbe, zato vas prosim za sodelovanje in da res v šolo pošiljate samo zdrave otroke.
 • Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 • Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita in ki ne bodo šli v plavalno šolo v naravi, bodo oboje imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Izvajanje pouka v tako drugačnih pogojih, kot jih imamo sedaj, je velik izziv za vse. Še posebej, ker se pravila igre iz dneva v dan spreminjajo. Potrudili se bomo, da bo predvsem za otroke potekalo čim manj stresno, kolikor bo pač v naši moči. Verjamem, da se bodo ukrepi, ki so trenutno kar ostri, z naslednjimi tedni rahljali.

Spodaj imate pravila ravnanja, kot veljajo za našo šolo ter spremenjeni vozni red šolskega kombija z navodili ravnanja na kombiju. 

Protokol se bo sproti dopolnjeval, glede na navodila, ki jih bomo prejeli, zato vas prosim, da redno spremljajte šolsko spletno stran.

Hvala za razumevanje, predvsem pa hvala za vaše sodelovanje.

Marina Vorkapić
v. d. ravnateljice

ODPRTJE ŠOLE ZA UČENCE 1. TRILETJA

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se šole za učence 1. triletja (1.–3. razred) odprejo z 18. 5. 2020. Da bomo lahko ustrezno pripravili prostorsko razporeditev in vse ostalo, je ključen podatek število učencev, ki jih boste starši napotili v šolo. Če ima otrok določene zdravstvene omejitve, zaradi katerih starši otrok ne boste napotili v šolo, prosim da o tem obvestite razredničarko vašega otroka. Katere so te zdravstvene omejitve, si lahko preberete na spletni strani šole, na povezavi.

Razredničarka vašega otroka bo izvedla povpraševanje o vračanju vaših otrok v šolo. Prosimo, da ji podatke s povratnim elektronskim sporočilom posredujete do ponedeljka, 11. 5. 2020, do 10.00, saj nam bodo v veliko pomoč pri vseh pripravah na odprtje šole in pri zagotavljanju vseh varnostnih ukrepov.

Glede prevoza v šolo/domov sporočamo, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) priporoča peš hojo ali individualni prevoz učencev s strani staršev, kjer ne pride do združevanja učencev. Zavedamo se, da vsi starši take oblike prihajanja v šolo/iz šole ne morete zagotoviti, zato bomo organizirali šolski prevoz, vendar moramo tudi tu, zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov, vedeti, koliko otrok bo koristilo šolski prevoz.

Poleg načina prihajanja v šolo/odhajanja iz šole razredničarki sporočite tudi, ali bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo (od katere ure dalje) in podaljšano bivanje (kdaj bo odhajal domov).

Glede prehrane bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole. Če bo to drugače, razredničarko opomnite sami.

Po navodilih NIJZ boste morali starši, katerih otroci se bodo 18. 5. 2020 vrnili v šolo, za svojega otroka izpolniti izjavo »pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19«. Izjavo je pripravil NIJZ, posredovala vam jo bo razredničarka, vi pa boste izpolnjeno izjavo oddali učiteljici, ki bo poučevala vašega otroka. Ko bo znano, koliko učencev se bo vrnilo v šolo, kako bodo razdeljeni v manjše skupine, v katerem prostoru bo imel vaš otrok pouk in podaljšano bivanje, kako bo s prihajanjem v jutranje varstvo in ko bodo znane še ostale informacije, bomo uradno obvestilo o odprtju šole z vsemi potrebnimi navodili in informacijami objavili na spletni strani šole.

Hvala vam za pomoč in sodelovanje.

Marina Vorkapić
v. d. ravnateljice

Vpis v srednjo šolo

Okrožnica v zvezi z novimi merili za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

SKLEP o merilih

Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija.

 

Celotna novica: https://www.gov.si/novice/2020-04-18-izjava-ministrice-prof-dr-simone-kustec-o-izobrazevanju-na-daljavo/


Ministrstvo izdalo nova rokovnika za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021

Donacija računalniške opreme

Spoštovani,

v OŠ Metlika in OŠ Podzemelj uspešno izvajajo pouk na daljavo. Da so pri tem res vsi uspešni, učenci potrebujejo doma ustrezne tehnične pogoje. Ugotavljamo, da imajo učenci doma različne pogoje za uspešno delo na daljavo (manj zmogljivi računalniki, premalo računalnikov, slabši dostop do spleta, v družini več učencev, dijakov, starši opravljajo delo na daljavo …).

Z namenom zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za izobraževanje na daljavo in omogočiti nemoten izobraževalni proces, župan Občine Metlika skupaj z ravnateljicama osnovnih šol poziva posameznike v lokalnem okolju, ki želijo lokalno donirati računalniško opremo (računalnike, tablice, tiskalnike,…), da se obrnejo na Občino Metlika (07/ 36 37 400 ali obcina.metlika@siol.net) oziroma na Osnovno šolo Metlika (07/36-91-160 ali zeljka.janjac@osmetlika.si) ali Osnovno šolo Podzemelj (030/702-999 ali marina.vorkapic@guest.arnes.si).

Darko Zevnik
župan Občine Metlika

SVETOVALNO DELO

SVETOVALNO DELO

Za starše: https://youtu.be/upFud4ESgZY

Za otroke: https://www.youtube.com/watch?v=k2974bgjU-4


10 korakov za uspešno delo otrok s SUT

Spoštovani učenci in starši!

Zavedamo se, da prihaja obdobje, ko bomo v vedno večjih stiskah. Potrebovali bomo nekoga, da nam pomaga, da nas posluša, nam daje nasvete, nas spodbuja, razloži kakšno stvar, napoti na prave naslove … Želimo vam pomagati in vam stati ob strani, zato se lahko vsi, ki potrebujete pogovor, kakšno dodatno pomoč, razlago… obrnete na našo svetovalno delavko ( julijana.rakar@guest.arnes.si ), ki vas bo povezala z našimi učitelji, ki vam bodo z veseljem pomagali.

Vodstvo šole

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

 1. Napetost v družini
 2. DRUŽINSKI URNIK v času izolacije
 3. Otroci, EKRANI IN EPIDEMIJA
 4. Naravne igrače
 5. NEMIRNI otroci in izolacija

V Posvetovalnici smo tudi na voljo staršem, ki imajo kakršnakoli vprašanja, težave ali stiske. Lahko nas kontaktirajo na naših e-naslovih: https://www.posvetovalnica.si/kdo-smo/zaposleni/

KAKO MOTIVIRATI ZA ŠOLANJE NA DOMU
KAKO PREŽIVETI Z MLADOSTNIKOM V ČASU IZOLACIJE
Minutka za starše
Ne pozabimo na veselje
Pismo mladostnikom v času izolacije


ZD Novo mesto izvaja organizirano psihološko pomoč vsak dan od 8.00 do 14.00 na telefonu 031 734 779, od 14.00 do 20.00 pa na telefonu 030 333 653

ZD Črnomelj izvaja pomoč vsak delovnik od 8.00 do 18.00 na telefon 030 369 453 ali 030 369 459 oz. e mail: psiholog@zd-crnomelj.si. Pomoč se izvaja za prebivalce celotne <bele krajine (občine Črnomelj, Metlika in Semič)

Še nekaj linkov do spletne strani NIJZ, kjer so objavljeni “nasveti”, kako ravnati ob posameznih stiskah:

 

VKLJUČITEV OTROKA V ŠOLO PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI ALI OKUŽBI – SMERNICE NIJZ

3. ŠPORTNI DAN – OGLED ODBOJKARSKE TEKME LIGE PRVAKOV

V sredo, 12. 2. 2020, smo se z učenci od 7. do 9. razreda odpravili v dvorano Tivoli, kjer smo pogledali napeto odbojkarsko tekmo lige prvakov med ekipama ACH Volley in Berlin Recycling Volleys. Bilo je zelo zanimivo in kljub našemu glasnemu navijanju je bila domača...

več...

Kulturno umetniško društvo Za boljši svet

V četrtek, 6. 2. 2020, so nas v okviru prihajajočega kulturnega dne, 8. februar, obiskali Kulturno umetniško društvo Za boljši svet. Tokrat so se nam predstavili s hudomušno, vendar poučno igro Ujeti se ne dam. Igra je nagovorila učence k preživljanju prostega časa...

več...

Združimo korake

Naša šola se je vključila v vseslovensko akcijo »Združimo korake!«. Glavni namen akcije je ozaveščati o pomembnosti uravnoteženega prehranjevanja otrok ter spodbujati k aktivnemu in zdravemu življenjskemu slogu.  V sklopu akcije je naša šola prejela donacijo izdelkov...

več...

Plavalni 3. razred

V tednu od 20. do 24. januarja 2020 smo z učenci 3. razredov izvajali plavalni tečaj. Pod vodstvom plavalnih učiteljic Vanje Rus in Rozalije Fabić, so se učenci naučili plavati  in izpopolnili plavalno znanje, skakali v vodo, iskali »obročke« ter osvojili plavalna...

več...

Ekskurzija v Beograd

»Ko nekdaj skupna kultura postane različna« V okviru projekta RaST (Razvojno središče talentov), ki ga izvaja Srednja šola Črnomelj pod sloganom »Ko nekdaj skupna kultura postane različna«, smo se učenci 9. razreda OŠ Podzemelj Kaja Kralj, Tom Štampohar in Klemen...

več...

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

26. 12. je naša država Slovenija praznovala dan samostojnosti in enotnosti. Na naši šoli smo ta pomembni državni praznik obeležili s proslavo 24. 12. 2019, ki je potekala v šolski telovadnici. Program sta suvereno vodila Sara Cajnar in Jurij Vukšinič, z ustvarjalnimi...

več...

Tehnični dan v CŠOD Lipa v Črmošnjicah

V ponedeljek 23. 12. 2019 se je prva triada OŠ Podzemelj udeležila tehničnega dneva v CŠOD Lipa v Črmošnjicah. Učenci prvih razredov so izdelovali lego vozila in jih preizkušali na klančini ter ustvarjali z glino. Učenci drugih razredov so izdelovali eko papir in...

več...

ZAPLEŠIMO V NOVO LETO s Twirling klubom SPIN Bela krajina

V ponedeljek, 23. 12. 2019, so imeli učenci 2. in 3. triade predstavitev twirlinga. Twirling je šport, ki povezuje glasbo, ples, balet, ritmiko, gimnastiko, akrobatiko in seveda elemente s palico. Zahvala tudi DPM Metlika, ki nam je omogočila predstavitev. [nggallery...

več...

KZ Metlika

Nekateri učenci 4.−9. razreda so sodelovali v literarnem natečaju KZ Metlika na temo »zadruge«. Napisali so pesmi, ki krasijo nov koledar KZ Metlika. Sodelovali so: Jure Gruraš, Kaja Kralj, Pina Renko, Janja Renko, Jan Jakša, Adam Drakulić, Tim Plesec, Žiga Kralj,...

več...

Novoletno srečanje upokojenih delavcev OŠ Podzemelj

V torek, 17. decembra 2019, smo na šolo povabili upokojene delavce OŠ Podzemelj, na novoletno srečanje. Zbrane je nagovorila v. d. ravnateljica gospa Marina Vorkapić, nato pa je sledil kulturni program v izvedbi naših učencev in učiteljev. Po nastopu je sledilo...

več...
Stran 2 od 3212345...102030...Zadnja »
bralna-znacka-velikaotrociorg_brezozadja


svetovalnica-276x300