Vsako leto v decembru učence 5. razreda obišče predstavnik PP Metlika. Z učenci se pogovarja o nasilju med vrstniki, različnih oblikah nasilja, kako ga preprečujemo in kako ravnamo, če se le to pojavi. Prav tako učencem razloži nevarnosti uporabe pirotehnike. Kako, kdaj in kje se jo lahko uporablja ipd.

Dostopnost