Kadrovska zasedba

Šolsko leto 2022/2023

 

  Ime in priimek Delovno mesto
1. Marina Špehar Ravnateljica
2. Julijana Rakar Svetovalna delavka
3. Katarina Gosenca Računovodkinja in tajnica
4. Nina Brinc Čurči Tajnica VIZ-50
5. Tina Kunič Knjižničarka VIZ-50
6. Simona Picelj

Učiteljica razrednega pouka

1.a

7. Petra Orož

Učiteljica razrednega pouka

1.b

8. Ana Leskovec Durini

Učiteljica razrednega pouka

2.a

9. Monika Malnarič

Učiteljica razrednega pouka

2.b

10. Božica Puškarić

Učiteljica razrednega pouka

3.a

11. Rozalija Fabić

Učiteljica razrednega pouka

3.b

12. Nina Kump Papić

Učiteljica razrednega pouka

4.a

13. Marjetka Požek Štukelj

Učitelj razrednega pouka

4.b

14. Matic Nagode

Učitelj razrednega pouka

5.r

15. Meri Stipanič Vzgojiteljica, učiteljica OPB
16. Marjetka Rečnik Nemanič Vzgojiteljica, 2. strokovna delavka v 1.r
17. Boštjan Matjašič Učitelj OPB
18. Branka Ancelj Učiteljica TJA
19. Jože Ancelj Učitelj MAT, AST, ŠAH
20. Barbara Cesar Učiteljica izbirnega predmeta NEM
21. Barica Flajnik Koželj Učiteljica LUM, TIT, LS I, II in III
22. Ana Logar učiteljica FIZ
23. Nenad Jelenčič Učitelj GEO, ZGO, DKE
24. Mirjana Kordič Učiteljica SLO, knjižničarka
25. Iztok Štrucelj Učitelj GUM
26. Vanja Rus Učiteljica ŠPO in izbirnih predmetov
27. Andrej Sitar Učitelj KEM, BIO, NAR
28. Maja Rakar Defektologinja
29. Vlasta Lah Logopedinja
30. Ljiljana Hudorovac Romska pomočnica
31. Rok Mikšič Računalnikar
32. Brigita Vukšinič Kuharica
33. Petra Flak Kuharica
34. Andreja Zajc Čistilka
35. Dijana Jotenović Čistilka
36. Jožica Žugelj Čistilka
37. Igor Rus Hišnik