BRANJE

DOMAČE BRANJE

Domače branje je obvezna šolska dejavnost, s katero učenci razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil. Pri pouku slovenščine učiteljice podajo učencem natančna navodila o tem, do kdaj je potrebno posamezno knjigo prebrati in na kakšen način bodo obravnavali knjigo za domače branje.

PROJEKTI

 

BRALNA ZNAČKA

Bralna značka je dejavnost, s katero spodbujamo prostočasno branje predvsem leposlovnih književnih del. Učenci pripovedujejo o prebranih knjigah svoji razredničarki (1.−5. razred) oziroma knjižničarki Mirjani Kordič (6.−9. razred).

RASTEM S KNJIGO

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Namen je učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Sedmošolci v okviru projekta obiščejo splošno knjižnico v Metliki, kjer jih seznanijo z delovanjem knjižnice in vsakemu učencu podarijo izbrano mladinsko delo.

 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev že od leta 1999 vabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V Sloveniji smo ga prvič praznovali 22. 10. 2007. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008 odbor odločil, da praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. James Henri, predsednik IASL, je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. To pomeni, da knjižničarji sami lahko izberete ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnite z dejavnostmi, posvečenimi vaši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti.«

 

BRALNA ZNAČKA ZA UČITELJE

Bralna značka je dejavnost, s katero spodbujamo prostočasno branje. V letošnjem letu smo jo ustvarili tudi za učitelje. Na priporočilnem seznamu so izbrane knjige različnih žanrov. Učitelji po prebrani knjigi izpolnijo še obrazec o oceni knjige. 

ZMENEK NA SLEPO S KNJIGO

Projekt, ki je bil zasnovan v mesecu oktobru, v sklopu mednarodnega meseca šolskih knjižnic. Namen projekta je privabljanje in spodbujanje branja pri učencih in ostalih strokovnih delavcih šole.

BRALNI MARATON

Skupaj z Društvom prijateljev mladine izvajamo enodnevni bralni maraton, katerega cilj je spodbujanje bralne pismenosti. Sodelujejo vsi razredi. Za prvošolce pripravimo določeno gledališko predstavo, učence 2.−4. razreda obišče knjižničarka iz Ljudske knjižnice Metlika in jim prebere pravljico, ki jo izberejo razredničarke, v 5. razredu in 3. triadi pa učenci predstavijo odlomke iz svojih najljubših knjig in tako spodbudijo še ostale sošolce k branju le-teh.

Dostopnost