s

Prometna varnost

Spoštovani,

v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in na podlagi vaših posredovanih podatkov smo izdelali digitalni načrt šolskih poti, ki je dostopen na naslednji povezavi: http://solskepoti.avp-rs.si/solske_poti#Metlika&288

Na portal šolskih poti, ki je na povezavi: http://solskepoti.avp-rs.si/ smo naložili podatke za prikaz digitalnega načrta.

 

Prometno varnostni načrt

Prometno varnostni načrt OŠ Podzemelj je izdelan z namenom, da se zagotovi čim večja varnost na prometnih površinah ob prihodu in odhodu v šolo, ob vseh dejavnostih šole.

Dostopnost