Šolski sklad

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

POROČILA 

LETNO POROČILO O DELOVANJU

POROČILO O DONACIJI TRIGLAV

ZAPISNIKI ŠOLSKEGA SKLADA – ŠOLSKO LETO 2020/2021

Zapisnik 1. seje ŠS

Zapisnik 2. seje ŠS

Zapisnik 3. seje ŠS

Zapisnik 4. seje ŠS