Število učencev po razredih

Šolsko leto 2023/2024

 

razred Skupaj učencev RAZREDNIK  
 

 

1.A

 

19

Petra Orož

vzg. Marjetka Rečnik Nemanič

 

 

 

2.A

 

10

 

Simona Picelj

 

 

 

2. B

 

12

 

 

Ana Leskovec Durini

 

 

3. A

 

14

 

 

Božica Puškarić

 

 

3. B

 

 

15

 

Rozalija Fabić

 
PRVA TRIADA 70    

 

4.A

 

19

 

 

Marjeta Požek Štukelj

 

 

5.A

 

 

13

 

Nina Kump Papić

 

 

5.B

 

13

 

 

Matic Nagode

 

 

6.

 

12

 

 

Vanja Rus

 
DRUGA TRIADA 57    

 

7.

 

8

 

Vanja Rus

 

 

 

8.

 

16

 

Barica Flajnik Koželj

 

 

 

9.

 

12

 

Jože Ancelj

 

 
TRETJA TRIADA 36    

 

Skupaj

 

 

163

   
Dostopnost