Tudi letos smo obeležili dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Obeležujemo ga vsak tretji petek v mesecu novembru, ko še pred poukom učencem ponudimo poleg redne malice tudi zajtrk. Osnovni namen tega dneva je učence seznaniti s pomenom zajtrka kot nujno potrebnega prehranskega obroka ter z vrednostjo lokalno pridelane hrane, tako za nas potrošnike kot tudi za pridelovalce. K sodelovanju smo povabili lokalne pridelovalce in  sicer kmetiji Štrucelj in Filak iz Gribelj, ki sta prispevali mleko in jabolka, naš učitelj Andrej Sitar je tudi čebelar, zato nam podaril med, ki so ga pridelale njegove pridne čebele, kruh in maslo pa sta bila iz pekarne Žito in Ljubljanskih mlekarn, prav tako pridelana iz slovenskih surovin. Eno šolsko uro smo namenili pogovoru o pomenu lokalno pridelane hrane.

Barica Flajnik Koželj

Dostopnost