V letošnjem šolskem letu smo se pridružili Mreži gozdnih vrtcev in šol. Gre za šole in vrtce, ki v svoj program vključujejo gozdno pedagogiko. Le-to bomo v pouk sistematično vključevali v 1.a in 1.b razredu. Tedensko bomo načrtovali, katere vsebine bomo obdelali v gozdu in se na njih pripravili. Vsebine v gozdu bomo medpredmetno povezovali, saj je tako pouk bolj življenjski. Tak pouk ima ogromno prednosti: zdravstveni vidik, gibalni razvoj otroka, osmišljanje vsebin, motivacija otrok, povezovanje z naravo, spoznavanje narave v živo in ne preko knjig ter drugih medijev, sodelovalno učenje … Udeležili se bomo tudi seminarjev Inštituta za gozdno pedagogiko, da dobimo še kakšno idejo in se seznanimo z novimi pristopi.

GOZDNE ŠOLE

Dostopnost