Četudi trenutno poteka pouk na daljavo, to še ne pomeni, da v naši šoli nismo obeležili Dneva slovenske hrane s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki je letos potekal že okroglo desetič. Vsako leto je temu namenjen tretji petek v novembru, letos torej 20. november. Nasprotno, učenci so imeli v domačem okolju celo več časa, da so si samostojno, tisti najmlajši pa s pomočjo staršev in starih staršev, pripravili zajtrk. Tradicionalno ga sestavljajo lokalno pridelani mleko, kruh z maslom in medom ter jabolko, nekateri pa so ga popestrili tudi z drugimi domačimi dobrotami. Vsi učenci so šolski dan nadaljevali z razredno uro na temo pomen zdrave prehrane za človeka, učenci 2. a, 4., 5., 8. in 9. razreda pa so izvedli tehniški dan na temo izgubljena in zavržena hrana.

Barica Flajnik Koželj

Dostopnost