Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, , ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček).

 Vizija programa Šolski ekovrtovi je vsem otrokom v Sloveniji omogočiti neposredno izkušnjo pridelave hrane v sodelovanju z naravo in izkušanje z vsemi čuti.

Nameni programa Šolski ekovrtovi so:

  •  spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok,
  •  oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks,
  •  spoznavanje ekološke pridelave in permakulture,
  •  spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike. 

V lanskem šolskem letu smo se v OŠ Podzemelj odločili, da tudi sami pristopimo k programu Šolski ekovrtovi. Učenci in učitelji so uredili šolski ekovrtiček, skrbeli zanj in se ob tem zabavali in učili. Naše delo so opazili tudi v programu in so nam na osnovi dosežkov in nadgradnje pri oblikovanju, razvoju in delovanju šolskega ekovrta podelili znak ŠOLSKI EKOVRT, na kar smo izredno ponosni. Podpisali smo tudi častno izjavo, da na našem vrtu upoštevamo načela šolskega ekovrtnarjenja.

Iskrene čestitke vsem sodelujočim učencem in učiteljem.

Dostopnost