Naša šola skuša sodelovati v projektih, ki pustijo pečat na učencih ter učiteljih. Raziskujemo, iščemo, izbiramo in izberemo tiste, ki se nam zdijo najbolj primerni. V knjižnici skušamo učence spodbuditi k branju in bralni pismenosti, raziskovanju ter iskanju informacij. V letošnjem letu smo v okviru Mednarodnega meseca šolskih knjižnic uspeli najti kar nekaj projektov, v katerih smo sodelovali. Več o tem pa je napisala knjižničarka Tina Kunič v strokovnem prispevku Pravljično v Mednarodni mesec šolskih knjižnic, ki si ga lahko na strani 48 preberete na spodnji povezavi. Vabljeni pa seveda tudi k branju strokovnih prispevkov ostalih šol.

https://issuu.com/sekcijasolskihknjizniczbds/docs/publikacija_2021_22

Dostopnost