Šestletniki potrebujemo veliko gibanja. Tudi učne vsebine si bolj zapomnimo, če jih povežemo z gibanjem. Zato skušajo učiteljice pri nas, v prvem razredu, čim več vsebin, izvajati zunaj, v gozdu, preko gibanja. Trudimo se, da smo med poukom v gozdu vsaj enkrat tedensko.

Naša najljubša matematična dejavnost v gozdu je iskanje števil. Poiskati moramo števili, ki dasta skupaj, če ju seštejemo ali odštejemo, določeno število. Poleg tega, da moramo hitro preračunavati števila, še veliko tečemo in se pri tem tudi zabavamo.

Pri slovenščini se razdelimo v skupine po tri učence. Vsak učenec v skupini teče v svoj del gozdička, kjer poišče del povedi. Ko se skupina spet zbere na zbirnem mestu, iz dobljenih delov povedi sestavi in prebere smešno poved. Tako vadimo branje, pridobivamo občutek za sestavljanje povedi in se zraven še nasmejemo.

Veselimo se vsake ure v gozdičku.

Dostopnost