Šolsko leto se približuje h koncu in tudi projekti se počasi zaključujejo. Eden takih je Rastem s knjigo, v katerem sodelujemo že več let. Prvenstveno je namenjen sedmošolcem, ki v dar prejmejo določeno knjigo, ker pa gre za kakovostno branje, predstavimo projekt učencem 6.−9. razreda.

Letos so učenci dobili knjigo Vinka Möderndorferja z naslovom Jaz sem Andrej, ki govori o odraščanju in najstniških težavah, kot so krhka samopodoba, spolnost, puberteta. V nekaterih razredih so jo učenci prebrali za domače branje, nekaterim pa sem jo uvrstila na seznam za Bralno značko. Na podlagi vsebine sva z učiteljem biologije in v sodelovanju z Zdravstvenim domom Metlika organizirali tehniški dan. Obiskala nas je medicinska sestra, ki je otrokom predavala o naštetih temah. Sedmošolce je podučila o samopodobi in stresu, osmo- in devetošolce pa o zdravi spolnosti. Projekt smo nadgradili še tako, da smo z nekaterimi razredi izpeljali debatne ure, z učenci 9. razreda pa napisali spise o prebrani knjigi. Te smo nato pretipkali in naredili razstavo pred šolsko knjižnico, tako da so si jih lahko ogledali vsi obiskovalci naše knjižnice. Prav tako smo izdelali plakat o pisatelju Vinku Möderndorferju in samem projektu Rastem s knjigo.

Projekt Rastem s knjigo je našim učencem in učiteljem že zelo dobro poznan in veselimo se vsakoletnega sodelovanja z Javno agencijo za knjigo RS.

Dostopnost