V petek, 17. 3. 2023, se je v sejni sobi Občine Metlika odvijal 33. občinski otroški parlament. Udeležilo se ga je 18 učencev OŠ Metlika in OŠ Podzemelj z mentoricama Barbaro Forstner in Petro Orož. Letošnja tema je bila Duševno zdravje otrok in mladostnikov. Sejo je suvereno vodila naša učenka, Sara Cajnar.

Mladi parlamentarci so izkazali veliko mero zrelosti v razmišljanju, saj se zavedajo, da je se je za dobro notranje počutje potrebno potruditi, da je najprej treba dobro poznati sebe in skušati razumeti druge. Vedo, da je potrebno delo uravnotežiti s sprostitvenimi dejavnostmi, zato imajo različne hobije in so radi v naravi. Ugotovili so, da so viri duševnih stisk lahko različni: problematično družinsko okolje, prevelike zahteve do sebe, medvrstniško nasilje, dogajanje na spletu … Spoznali so, da se v stiski lahko obrnejo na starše, prijatelje, strokovne delavce v šoli, pokličejo TOM telefon ali pa odgovore poiščejo na spletni strani #To sem jaz. Pomembno je, da s problemom ne ostanejo sami. Pohvalili so delovanje društev v občini, še posebej Društvo prijateljev mladine, mladinski center, gasilsko društvo … Mladi so imeli tudi precej predlogov, kako preventivno delovati, da bo duševnih stisk manj: zaupna oseba na šoli, več tematskih razrednih ur, škatla za pohvale, skrivni prijatelj, medvrstniška pomoč, še več preventivnih delavnic, redno osveščanje mladih o pasteh na spletu in o virih pomoči, manj druženja s telefoni, več dogajanja za mlade v občini in učinkovitejše obveščanje o dogodkih, preureditev/obnova mladinskega centra, več pouka na prostem …

Mladim parlamentarcem so med drugim prisluhnili in se v pogovor vključili tudi: direktorica občinske uprave Tjaša Kump Murn, ravnateljica OŠ Podzemelj Marina Špehar, predstavnici DPM Metlika Vladka Škof in Jagoda Car (organizator), višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Duška Brnčič, Andreja Fir (Zavod Metlika), Marjetka Vukšinič (ŠENT), direktorica Ljudske knjižnice Metlika Marta Strahinić.

Za sodelovanje na regijskem srečanju, ki bo 27. 3. 2023 v Novem mestu, so bile izvoljene: Teja Škof (OŠ Metlika), Vita Renko in Sara Cajnar (OŠ Podzemelj). Čestitamo.

Dostopnost