Na OŠ Podzemelj smo v organizaciji Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina, odboru Metlika v mescu maju gostili razstavo manevrske strukture narodne zaščite.

Učitelji, zlasti pa učitelj zgodovine so učencem predstavili razstavo kot pomemben del osamosvojitvenega procesa.

Razstava je bila namenjena kot učni pripomoček predvsem učencem in zaposlenim na šoli, razstavo pa so si ogledali tudi drugi obiskovalci šole.

Julijana Rakar

Dostopnost