27. januarja se je FLL ekipa naše šole, Spikers, udeležila regijskega tekmovanja First Lego lige Izzivalci.

Člani naše ekipe so se na tekmovanje pripravljali od oktobra, saj so morali izdelati svojega Lego robota za podane izzive na prilagojenem igrišču, ga sprogramirati in rešiti čim več misij v omejenem času. Poleg upravljanja svojega robota, ki so mu nadeli ime Vinko, so člani ekipe izdelali tudi projektno nalogo z naslovom »Z video vsebinami do boljšega znanja«, pri čemer so ugotavljali potrebo in željo učencev (in učiteljev) po dodatni razlagi v obliki video posnetkov.

Na tekmovanju so Samo, Vid, Ines, Janez in Tim predstavili naš projekt in robota Vinka pred ocenjevalno komisijo, uspešno so opravili tudi zadane misije na tekmovalnem igrišču. Poleg osvajanja novih kompetenc pa so člani ekipi delovali v timskem, sproščenem vzdušju, medsebojno so si pomagali in dopolnjevali. Vsak član ekipe je imel tudi svojo nalogo in z njo povezano odgovornost, ki jo je izpolnjeval na tedenskih srečanjih.

Nabrali smo si ogromno znanja, predvsem pa dragocenih izkušenj ob delu in na tekmovanju, krepili vztrajnost in medsebojno sodelovanje. Kljub začetnim težavam je ekipa dosegla zastavljeno število točk, kujejo pa se že ideje in načrti za naslednje leto!

Organizator in izvajalec programa in dogodkov FIRST LEGO Liga v Sloveniji je organizacija Super Glavce.

Dostopnost