Tukaj so zbrana vsa aktualna obvestila glede sprememb izvajanja pouka in delovanja šole. 

 

[19.2] Izvajanje Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 

Spoštovani! 

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2 2022.  

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti 

 • na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT); 
 • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence in dijake. 

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje.  

Ti ukrepi so:  

higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj.  

Vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.  

Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora (izjeme so določene v 12. členu odloka) in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.  

Še nadalje ni obvezna uporaba zaščitne maske za:  

 • otroke, do dopolnjenega 6. leta starosti, 
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki, 
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah, 
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, 
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, 
 • učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

Vodstvo šole 

[17.1] SPREMEMBA ODLOKA O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 IN O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z

NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19

Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022. Spremembe si lahko ogledate tudi v okrožnici MIZŠ.

13614_Sprememba_odloka – karantene_17-1-22

Vodstvo šole

[17.1] 

Spoštovani !

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.Šola ob potrjeni okužbi v oddelku prične z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Vodstvo šole

[16.11] ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19

Spoštovani starši,

danes smo na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 174/2021, 6. 11. 2021) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prejšnjega Odloka (Ur. l. RS, št. 177/2021, 11. 11. 2021) začeli z izvajanjem samotestiranja učencev v šoli.

Starši ste dobili soglasja in se izrekli ali soglašate/ne soglašate s samotestiranjem vašega otroka v prostorih šole. Po včerajšnjem sestanku ravnateljev z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje in NIJZ smo zaprosili za dodatna navodila, ki smo jih prejeli včeraj zvečer.

V nadaljevanju vam posredujem okrožnico MIZŠ, v kateri so podrobna pojasnila izvajanja samotestiranja učencev v osnovni šoli in evidenčni list, s katerim učenec po samotestiranju v šoli lahko opraviči udeležbo v obšolski dejavnosti in glasbeni šoli.

S spoštovanjem,

Marina Vorkapić

ravnateljica

Okrožnica

Evidenčni list – samotestiranje

[5.11.] ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.

Spremembe oz. novosti:

1. Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenost in testiranje). Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim od dokazil, ki je naveden v 2. členu Odloka (glej prilogo spodaj). Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti, ki jo izvaja vzgojno-izobraževalni zavod. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT se šteje, če se je uporaba storitve začela v 48 urah od odvzema brisa. Uporabnikom storitev vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti. Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati: a) osebam, ki so mlajše od 12 let, b) osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, c) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, d) osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta starosti e) učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

2. Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi trikrat tedensko v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec oziroma dijak prineseta svoj test v šolo oziroma zavod.

3. Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici

Lep pozdrav!

Vodstvo šole

ODLOK

OKROŽNICA

[28.10] Sprememba odloka

Spoštovani!

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico o spremembah odloka. Odlok določa naslednje spremembe:

 1. Delavci izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.
 2. Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za vse učence. Samotestiranje je za učence prostovoljno in brezplačno. Izvaja se dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in sredah in poteka v domačem okolju. Učenci imajo od 29. oktobra 2021 dalje pravico do pridobitve desetih testov HAG na mesec. Pridobite jih v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu.
 3. Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju izvedejo učenci tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

V primeru pozitivnega rezultata testa starši obvestijo izbranega osebnega zdravnika.

V primeru pozitivnega PCR testa starši obvestijo tudi učitelja/učiteljico otroka ali ravnateljico šole.

OKROŽNICA

SPREMEMBA ODLOKA

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV

Dostopnost