ŠOLSKA SHEMA EVROPSKE UNIJE

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.
Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.
Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.
Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.
Naša šola bo v letošnjem šolskem letu ponovno izvajala shemo šolskega sadja in zelenjave. Učencem bomo skozi celo šolsko leto kot dodaten brezplačni obrok ponudili sadje in zelenjavo. Na jedilniku bo ta dodatek posebno zabeležen, saj ni redni del šolskih obrokov. Največkrat bo to pri malici in najpogosteje v zimsko spomladanskem času, ko bomo ponudili sadje in zelenjavo, ki je težje dostopna tudi socialno šibkejšim družinam (borovnice, češnje, kaki, kivi, orehi, lešniki). Tudi starše pozivamo, naj pri otrocih vzpodbujajo uživanje sadja in zelenjave ter na tak način pomagajo pri uspešnosti projekta. Vse prevečkrat namreč opažamo, da delež učencev ponujenega sadja in zelenjave ne mara in da so smetnjaki prepolni komaj načetih sadežev. O pomenu zdravega prehranjevanja pa bomo spregovorili tudi na oddelčnih roditeljskih sestankih , razrednih urah in dnevih dejavnosti.

Dostopnost