Svet zavoda

2016-2020

PREDSTAVNIK  PRIIMEK IN IME
ŠOLA ANDREJ SITAR – predsednik
ŠOLA VANJA RUS
ŠOLA ROZALIJA FABIĆ
ŠOLA BARICA FLAJNIK KOŽELJ
ŠOLA NEVENKA SMUK
OBČINA MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ
OBČINA IVANKA GRAHEK
OBČINA BARBI KUTNAR
SVET STARŠEV MUC ANDREJ
SVET STARŠEV JAKA MALNARIČ
SVET STARŠEV NATAŠA BAH JAKOFČIČ
Dostopnost