Tudi v letošnjem šolskem letu je OŠ Podzemelj sodelovala v projektu Rastem s knjigo, ki je namenjen spodbujanju branja. Učenci sedmega razreda smo ob obisku Ljudske knjižnice Metlika dobili knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo. Knjiga govori o deklici Kaji, ki zase misli, da lepo poje, zato se prijavi na tekmovanje, kjer spozna najboljšo prijateljico. Vse pa se zaplete zaradi ”prijateljev” s spleta …

Knjigo smo učenci sedmega, osmega in  devetega razreda brali kot domače branje, učenci šestega razreda pa so jo lahko povedali za Bralno značko. Ko smo sedmošolci knjigo prebrali, smo imeli pri slovenščini debatno uro, nato pa smo naredili še plakate o avtorju, knjigi in nevarnostih spleta. Osmošolci in devetošolci pa so knjigo spoznali s pomočjo dela v dvojicah.

10. 4. 2018 je v okviru projekta sledila še delavnica za učence 3. triade, ki ga je izpeljala gospa Tjaša Jerman Kuželički iz organizacije Safe.si. Učencem je predstavila prednosti in nevarnosti spleta. V popoldanskem času pa je bilo izpeljano še izobraževanje za starše, kjer jim je predavateljica predstavila veliko uporabnih nasvetov o rabi spleta.

Eva Drakulić, šolsko novinarstvo

 

 

Dostopnost