Govorilne ure in roditeljski sestanki

Šolsko leto 2023/2024

RODITELJSKI SESTANKI:

  • september 2023 / oddelčni /
  • januar 2024 / oddelčni /
  • april 2024 / oddelčni /

 

GOVORILNE URE

 

  • Govorilne ure bodo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14.30 do 16. ure, razen februarja in junija.
  • Razredniki bodo imeli GU 1x mesečno v dopoldanskem času (telefon ali v živo, po dogovoru). Informacijo o terminu boste dobili na 1. roditeljskem sestanku v

 

Starši se vključujete v delo šole preko na roditeljskih sestankih izvoljenih predstavnikov v svetu staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Govorilne ure izven predvidenih terminov so možne le v primeru izjemnih situacij in po predhodno dogovorjenem terminu.

 

Uvedli smo črto samostojnosti – Od tukaj zmorem sam. Učence navajamo, da sami (brez staršev) vstopijo v šolo, se sami preobujejo in gredo sami v učilnico.

Dostopnost