Število učencev po razredih

Šolsko leto 2022/2023

razred Skupaj učencev RAZREDNIK

 

1.A

 

11

Simona Picelj

vzg. Marjetka Rečnik Nemanič

 

 

1.B

 

12

 

Petra Orož

 

 

 

2. A

 

13

 

 

Metka Čadonič/Ana Leskovec Durini

 

 

2. B

 

13

 

 

Monika Malnarič

 

 

3. A

 

 

10

 

Božica Puškarić

 

 

3.B

 

11

 

 

Rozalija Fabić

 
PRVA TRIADA 70    

 

4.A

 

13

 

 

Nina Kump Papić

 

 

4.B

 

 

13

 

Marjeta Požek Štukelj

 

 

5.

 

13

 

 

Matic Nagode

 

 

6.

 

10

 

 

Vanja Rus

DRUGA TRIADA 49    

 

7.

 

16

 

Barica Flajnik Koželj

 

 

 

8.

 

12

 

Jože Ancelj

 

 

 

9.

 

19

 

Branka Ancelj

 

TRETJA TRIADA 47  

 

Skupaj

 

 

166

 
Dostopnost