Kadrovska zasedba

Šolsko leto 2020/2021

Ime in priimek Delovno mesto
1. Marina Vorkapić Ravnateljica
2. Julijana Rakar Svetovalna delavka
3. Katarina Gosenca Računovodja
4. Silvija Klepec Tajnica VIZ
5. Tina Štrekelj Knjižničar/ka VIZ
6. Petra Orož Učiteljica razrednega pouka
7. Simona Stariha Učitelj/ca razrednega pouka
8. Ana Leskovec Durini Učiteljica razrednega pouka
9. Božica Puškarić Učiteljica razrednega pouka
10. Rozalija Fabić Učiteljica razrednega pouka
11. Marjetka Požek Štukelj Učiteljica razrednega pouka
12. Matic Nagode Učitelj razrednega pouka
13. Meri Stipanič Vzgojiteljica
14. Marjetka Rečnik Nemanič Vzgojiteljica
15. Boštjan Matjašič Učitelj PB
16. Branka Ancelj Učiteljica ANG
17. Jože Ancelj Učitelj MAT, FIZ
18. Barbara Cesar Učiteljica izbirnega predmeta NEM
19. Barica Flajnik Koželj Učiteljica LUM, TIT, LS I, II in III
20. Andi Jambrošić Računalničar, učitelj RAČ
21. Nenad Jelenčič Učitelj GEO, ZGO, DKE
22. Mirjana Kordič Učiteljica SLO, knjižničarka
23. Iztok Štrucelj Učitelj GUM
24. Vanja Rus Učiteljica ŠPO in izbirnih predmetov
25. Andrej Sitar Učitelj KEM, BIO, NAR
26. Dijana Brinac Specialna in rehabilitacijska pedagoginja
27. Vlasta Lah Logopedinja
28. Sebastjan Slemenšek Spremljevalec gibalno oviranega otroka
29. Ljiljana Hudorovac Romska pomočnica
30. Nada Gregorič Javna dela
31. Mirjana Matjašič Javna dela
32. Brigita Vukšinič Kuharica
33. Petra Flak Kuharica
34. Anica Kralj Čistilka
35. Nevenka Smuk Čistilka
36. Jožica Žugelj Čistilka
37. Igor Rus Hišnik


 

bralna-znacka-velikaotrociorg_brezozadja


svetovalnica-276x300