Kadrovska zasedba

Šolsko leto 2020/2021

Ime in priimek

Delovno mesto

1.        

Marina Vorkapić

Ravnateljica

2.        

Julijana Rakar

Svetovalna delavka

3.       

Katarina Gosenca

Računovodja in tajnica

4.       

Silvija Klepec

Administrator VIZ-30

5.       

Tina Štrekelj

Knjižničar/ka VIZ-20

6.       

Petra Orož

Učiteljica razrednega pouka

7.       

Simona Stariha

Učitelj/ca razrednega pouka

8.       

Ana Leskovec Durini

Učiteljica razrednega pouka

9.       

Božica Puškarić

Učiteljica razrednega pouka

10.    

Rozalija Fabić

Učiteljica razrednega pouka

11.      

Marjetka Požek Štukelj

Učiteljica razrednega pouka

12.     

Matic Nagode

Učitelj razrednega pouka

13.     

Meri Stipanič

Vzgojiteljica

14.    

Marjetka Rečnik Nemanič

Vzgojiteljica

15.    

Boštjan Matjašič

Učitelj PB

16.    

Branka Ancelj

Učiteljica ANG, knjižničarka

17.     

Jože Ancelj

Učitelj MAT, FIZ

18.    

Barbara Cesar

Učiteljica izbirnega predmeta NEM

19.    

Barica Flajnik Koželj

Učiteljica LUM, TIT, LS I, II in III

20.   

Andi Jambrošić

Računalničar, učitelj RAČ

21.     

Nenad Jelenčič

Učitelj GEO, ZGO, DKE

22.    

Mirjana Kordič

Učiteljica SLO, knjižničarka

23.    

Iztok Štrucelj

Učitelj GUM

24.   

Vanja Rus

Učiteljica ŠPO in izbirnih predmetov

25.    

Andrej Sitar

Učitelj KEM, BIO, NAR

26.   

Dijana Brinac

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja

27.    

Vlasta Lah

Logopedinja

28.   

Sebastjan Slemenšek

Spremljevalec gibalno oviranega otroka

29.   

Ljiljana Hudorovac

Romska pomočnica

30.   

Nada Gregorič

Javna dela

31.     

Mirjana Matjašič

Javna dela

32.    

Brigita Vukšinič

Kuharica

33.   

Petra Flak

Kuharica

34.   

Anica Kralj

Čistilka

35.   

Nevenka Smuk

Čistilka

36.   

Jožica Žugelj

Čistilka

37.    

Igor Rus

Hišnik


 

bralna-znacka-velikaotrociorg_brezozadja


svetovalnica-276x300