Kadrovska zasedba

Šolsko leto 2023/2024

 

  Ime in priimek Delovno mesto
1. Marina Špehar Ravnateljica
2. Julijana Rakar Svetovalna delavka
3. Katarina Gosenca Računovodkinja in tajnica
4. Maruša Bukovec Tajnica VIZ-50, učiteljica računalništva
5. Tina Kunič Knjižničarka VIZ-40
6. Petra Orož

Učiteljica razrednega pouka

1.a

7. Simona Picelj

Učiteljica razrednega pouka

2.a

8. Ana Leskovec Durini

Učiteljica razrednega pouka

2.b

9. Božica Puškarić

Učiteljica razrednega pouka

3.a

10. Rozalija Fabić

Učiteljica razrednega pouka

3.b

11. Marjetka Požek Štukelj

Učiteljica razrednega pouka

4.a

12. Nina Kump Papić

Učiteljica razrednega pouka

5.a

13. Matic Nagode

Učitelj razrednega pouka

5.b

14. Marjetka Rečnik Nemanič Vzgojiteljica, 2. učiteljica v 1.a
15. Boštjan Matjašič Učitelj OPB
16. Monika Malnarič Učiteljica OPB in DSP
17. Branka Ancelj Učiteljica TJA
18. Jože Ancelj Učitelj MAT, FIZ, ŠAH
19. Barbara Cesar Učiteljica izbirnega predmeta NEM
20. Simona Pavlič Pirh Učiteljica izbirnega predmeta ŠI
21. Barica Flajnik Koželj Učiteljica LUM, TIT, LS I, II in III
22. Nenad Jelenčič Učitelj GEO, ZGO, DKE
23. Mirjana Kordič Učiteljica SLO, knjižničarka
24. Iztok Štrucelj Učitelj GUM
25. Vanja Rus Učiteljica ŠPO in izbirnih predmetov
26. Andrej Sitar Učitelj KEM, BIO, NAR
27. Rok Mikšič ROID
28. Maja Rakar Defektologinja
29. Ljiljana Hudorovac Romska pomočnica
30. Petra Flak Kuharica
31. Nataša Kambič Kuharica
32. Andreja Zajc Čistilka
33. Dijana Jotanović Čistilka
34. Jožica Žugelj Čistilka
35. Igor Rus Hišnik
36. Alina Fink Čajić JAVNA DELA – pomoč učencem z učnimi težavami
37. Martina Hudorovič JAVNA DELA – socializacija romov
 
Dostopnost