Kadrovska zasedba

Šolsko leto 2021/2022

Ime in priimek Delovno mesto
1. Marina Vorkapić Ravnateljica
2. Julijana Rakar Svetovalna delavka
3. Katarina Gosenca Računovodkinja in tajnica VIZ VI
4. Arnela Brkić Tajnica VIZ 
5. Tina Kunič Knjižničarka VIZ
6. Monika Malnarič

Učiteljica razrednega pouka

1.a

7. Petra Orož

Učiteljica razrednega pouka

1.b

8. Metka Čadonič

Učiteljica razrednega pouka

2.a

9. Božica Puškarić

Učiteljica razrednega pouka

2.b

10. Rozalija Fabić

Učiteljica razrednega pouka

3.a

11. Ana Leskovec Durini

Učiteljica razrednega pouka

3.b

12. Marjetka Požek Štukelj

Učiteljica razrednega pouka

4.r

13. Matic Nagode

Učitelj razrednega pouka

5.r

14. Meri Stipanič Vzgojiteljica
15. Marjetka Rečnik Nemanič Vzgojiteljica
16. Boštjan Matjašič Učitelj PB
17. Branka Ancelj Učiteljica ANG
18. Jože Ancelj Učitelj MAT, FIZ
19. Barbara Cesar Učiteljica izbirnega predmeta NEM
20. Barica Flajnik Koželj Učiteljica LUM, TIT, LS I, II in III
21. Maruša Bukovec Računalničarka, učiteljica RAČ, učiteljica FIZ
22. Nenad Jelenčič Učitelj GEO, ZGO, DKE
23. Mirjana Kordič Učiteljica SLO, knjižničarka
24. Iztok Štrucelj Učitelj GUM
25. Vanja Rus Učiteljica ŠPO in izbirnih predmetov
26. Andrej Sitar Učitelj KEM, BIO, NAR
27. Maja Rakar Profesorica defektologije
28. Vlasta Lah Logopedinja
29. Sebastjan Slemenšek Spremljevalec gibalno oviranega otroka
30. Ljiljana Hudorovac Romska pomočnica
31. Nina Brinc Čurči Javna dela
32. Mirjana Matjašič Javna dela
33. Brigita Vukšinič Kuharica
34. Petra Flak Kuharica
35. Zlatka Šikonja Kuharica – do vrnitve odsotne kuharice
36. Anica Kralj Čistilka
37. Nevenka Smuk Čistilka do 16.9.2021
38. Jožica Žugelj Čistilka
39. Igor Rus Hišnik