Kadrovska zasedba

Šolsko leto 2023/2024

 

  Ime in priimek Delovno mesto
1. Marina Špehar Ravnateljica
2. Julijana Rakar Svetovalna delavka
3. Katarina Gosenca Računovodkinja in tajnica
4. Nina Brinc Čurči Tajnica VIZ-50
5. Tina Kunič Knjižničarka VIZ-40
6. Petra Orož

Učiteljica razrednega pouka

1.a

7. Simona Picelj

Učiteljica razrednega pouka

2.a

8. Ana Leskovec Durini

Učiteljica razrednega pouka

2.b

9. Božica Puškarić

Učiteljica razrednega pouka

3.a

10. Rozalija Fabić

Učiteljica razrednega pouka

3.b

11. Marjetka Požek Štukelj

Učiteljica razrednega pouka

4.a

12. Nina Kump Papić

Učiteljica razrednega pouka

5.a

13. Matic Nagode

Učitelj razrednega pouka

5.b

14. Meri Stipanič Vzgojiteljica, učiteljica OPB
15. Marjetka Rečnik Nemanič Vzgojiteljica, 2. učiteljica v 1.a
16. Boštjan Matjašič Učitelj OPB
17. Monika Malnarič Učiteljica OPB in DSP
18. Branka Ancelj Učiteljica TJA
19. Jože Ancelj Učitelj MAT, FIZ, ŠAH
20. Barbara Cesar Učiteljica izbirnega predmeta NEM
21. Simona Pavlič Pirh Učiteljica izbirnega predmeta ŠI
22. Barica Flajnik Koželj Učiteljica LUM, TIT, LS I, II in III
23. Nenad Jelenčič Učitelj GEO, ZGO, DKE
24. Mirjana Kordič Učiteljica SLO, knjižničarka
25. Iztok Štrucelj Učitelj GUM
26. Vanja Rus Učiteljica ŠPO in izbirnih predmetov
27. Andrej Sitar Učitelj KEM, BIO, NAR
28. Rok Mikšič ROID
29. Maruša Bukovec Učiteljica računalništva
30. Maja Rakar Defektologinja
31. Ljiljana Hudorovac Romska pomočnica
32. Petra Flak Kuharica
33. Nataša Kambič Kuharica
34. Andreja Zajc Čistilka
35. Dijana Jotenović Čistilka
36. Jožica Žugelj Čistilka
37. Igor Rus Hišnik
38. Patricija Škrjanec JAVNA DELA – pomoč učencem z učnimi težavami
39. Martina Hudorovič JAVNA DELA – socializacija romov
Dostopnost