Kadrovska zasedba

Šolsko leto 2019/2020

Ime in priimek Delovno mesto
1. Marina Vorkapić v. d. ravnateljica
2. Julijana Rakar Svetovalna delavka
3. Katarina Gosenca Računovodja in tajnica
4. Dragica Sumina Administrativna dela
5. Petra Orož Učiteljica razrednega pouka
6. Ana Leskovec Durini Učiteljica razrednega pouka
7. Božica Puškarić Učiteljica razrednega pouka
8. Rozalija Fabić Učiteljica razrednega pouka
9. Marjetka Požek Štukelj Učiteljica razrednega pouka
10. Matic Nagode Učitelj razrednega pouka
11. Meri Stipanič Vzgojiteljica
12. Marjetka Rečnik Nemanič Vzgojiteljica
13. Boštjan Matjašič Učitelj PB
14. Branka Ancelj Učiteljica ANG, knjižničarka
15. Jože Ancelj Učitelj MAT, FIZ
16. Barbara Cesar Učiteljica izbirnega predmeta NEM
17. Barica Flajnik Koželj Učiteljica LUM, TIT, LS I, II in III
18. Andi Jambrošič Računalničar, učitelj RAČ
19. Nenad Jelenčič Učitelj GEO, ZGO, DKE
20. Mirjana Kordič Učiteljica SLO, knjižničarka
21. Andreja Paščinski Učiteljica GUM
22. Vanja Rus Učiteljica ŠPO in izbirnih predmetov
23. Andrej Sitar Učitelj KEM, BIO, NAR
24. Dijana Brinac Specialna in rehabilitacijska pedagoginja
25. Vlasta Lah Logopedinja
26. Sebastjan Slemenšek Spremljevalec gibalno oviranega otroka
27. Ljiljana Hudorovac Romska pomočnica
28. Nada Gregorič Javna dela
29. Brigita Vukšinič Kuharica
30. Petra Flak Kuharica
31. Anica Kralj Čistilka
32. Nevenka Smuk Čistilka
33. Jožica Žugelj Čistilka
34. Igor Rus Hišnik

 bralna-znacka-velikaotrociorg_brezozadja


svetovalnica-276x300