SVETOVALNO DELO

Spletna stran za pomoč otrokom in odraslim

Spoštovani,

smo v času, ki predstavlja izziv za vse nas, tudi za mladostnike in njihove starše. Posebej še zdaj, ko se približuje tudi zaključek šolskega leta, ki marsikomu predstavlja močan vir stresa, skrbi in obremenitev. Zato so na NIJZ pripravili nekaj gradiv za mladostnike (od 11 let dalje) in njihove starše, ki ga delimo z vami.

Tukaj sta še dve povezavi za omenjena gradiva:

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni

https://www.rks.si/sl/Novice/Prevedena-prirocnika-Referencnega-centra-Mednarodne-federacije-drustev-Rdecega-kriza-in-Rdecega-polmeseca-za-psihosocialno-podporo-/

Pozitivna psihologija za boljše življenje

Spoštovani,

veliko slovenskih šol je vsa leta doslej imelo tradicijo organizacije predavanj za starše. V letošnjem šolskem letu zaradi epidemiološke slike vzgojno-izobraževalni zavodi težko organizirajo ali pa sploh ne morejo organizirati predavanj za starše. Čeprav, kot ste najbrž že sami opazili, bi ravno v letošnjem letu vsi potrebovali ogromno dodatne podpore.

Ker so učitelji in ravnatelji stalna publika dogodkov Pozitivna psihologija za boljše življenje <http://sendy.e-sporocila.si/l/32iMzU28d1763a8926I7gQlvPA/5XlSf892UPjqQYON7M2UxR5Q/TOiI6AePH7637rjTMn7QoKoQ> , so opazili, kako dobro so v letošnjem letu ljudje sprejeli 5. maraton pozitivne psihologije.

Prosim, poglejte si program in predstavitev v priponki, izberite najprimernejše za vas in si omogočite kakovostne vsebine za vseživljenjsko učenje!

<http://sendy.e-sporocila.si/l/32iMzU28d1763a8926I7gQlvPA/OZ3la60Vol7W2yYUVYdUeA/TOiI6AePH7637rjTMn7QoKoQ> .

Vsa dosedanja predavanja si lahko pogledate na:

*             Facebooku: tukaj <http://sendy.e-sporocila.si/l/32iMzU28d1763a8926I7gQlvPA/ZtCHuudWxtvZJukEMgKIiQ/TOiI6AePH7637rjTMn7QoKoQ>

*             Youtube-u (če nimate Facebooka): tukaj <http://sendy.e-sporocila.si/l/32iMzU28d1763a8926I7gQlvPA/c3c4odNicsjmveUQs9SDew/TOiI6AePH7637rjTMn7QoKoQ>

*             VideoLectures (s prosojnicami): tukaj <http://sendy.e-sporocila.si/l/32iMzU28d1763a8926I7gQlvPA/gnOGcCvP4BAza763WLJIQHcw/TOiI6AePH7637rjTMn7QoKoQ

 

POGLEJTE SI POZITIVNE VSEBINE V DOBRI DRUŽBI.

https://maratonpozitivnepsihologije.si/

                                                                                                                                                  vodstvo šole

Telefon za psihološko pomoč NIJZ 

NIJZ je vzpostavil novo telefonsko številko za psihološko pomoč prebivalcem in sicer 080 51 00.  

Številka je namenjena vsem osebam, ki zaradi danih razmer občutijo psihično stisko. Med slednjimi se lahko znajde kdorkoli med nami, tudi zaposleni v službah, ki so namenjene takšni ali drugačni podpori prebivalcem. Posredno pa številka lahko koristi vsem tistim znotraj vašega okolja, ki se redno srečujejo z različnimi populacijami, z osebami v potencialni ali dejanski stiski oziroma z ranljivejšimi na splošno, ker so le-ti bolj dovzetni za negativne vplive pandemije in zaščitnih ukrepov. 

KAKO LAHKO UKREPATE PRI SPLETNEM NASILJU?

Vedno pogosteje se srečujemo s pojavom spletnega nasilja in zlorabami otrok. Pripravili smo nasvete, kako ravnati v konkretnih primerih.

Kam na srednjo šolo?

v sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije je nastal portal Slovenske srednje šole, ki je zaživel 1. februarja 2021. Namen portala je zagotoviti informacije o srednjih šolah, šolskih centrih ter programih na enem mestu in tako pomagati družinam in devetošolcem pri odločitvenem vprašanju »Kam na srednjo šolo?«
Na portalu je trenutno vključenih že 54 srednjih šol, ki skupaj predstavljajo več kot 239 izobraževalnih programov.

Nova aplikacija KamBi mladim približuje inženirske poklice

Zaživela je spletna aplikacija KamBi, ki bo mladim pomagala pri izbiri študija in poklica. V aplikaciji bodo mladi preverili ujemanje svojih kompetenc s posameznimi inženirskimi profili in spoznali poklice iz prakse, ki jih tudi v video zgodbah predstavljajo inženirji. Aplikacija je nastala v okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo!, pri pripravi vsebin pa so sodelovali predstavniki Kariernih centrov Univerze v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje. Več v prispevku >>

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK

Ker so devetošolci in njihovi starši  pričeli aktivno zbirati informacije za vpise na srednje šole (in ker morajo to početi v karanteni od doma, brez neposrednega stika s svetovalno službo) smo v uredništvu Mladinskih Medijev za njih pripravili tudi E-različico publikacije  Srednješolski Vpisnik 2021. Izvod SŠ vpisnika je kot vsako leto brezplačen, saj ga financirajo srednje šole in gimnazije same. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa osrednji slovenski medij za vpise Srednješolski vpisnik moralno podpira. 

Vpis v srednjo šolo v 10 korakih
Kako poteka vpis v srednjo šolo, do kdaj je treba oddati prijavo in kaj se zgodi, če niste izbrani na želeno srednjo šolo? Preberite vse informacije o postopku vpisa v srednjo šolo po korakih.

 1. Najprej preglejte razpis

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako leto konec januarja (pozorni bodite na 22. januar 2021) na svoji spletni strani (www.mizs.gov.si) objavi Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove. Razpis je v elektronski obliki, v njem pa najdete vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za vpis v srednjo šolo: število prostih mest na vsaki šoli in na vsakem programu, trajanje in značilnosti programa ter posebne vpisne pogoje. Tisti, ki boste med srednješolskim izobraževanjem bivali v dijaškem domu, boste v razpisu našli tudi podatke o prostih mestih v posamičnih dijaških domovih.

 1. Udeležite se informativnih dni

V razpisu si izberite 4 šole, ki vas zanimajo, in se 12. in 13. februarja 2021 odpravite na informativni dan. Ti potekajo na vseh srednjih šolah. V istem terminu potekajo informativni dnevi tudi v dijaških domovih. Podrobne informacije o izvedbi informativnih dni na posameznih šolah bodo na voljo v razpisu.

 Informativni dnevi 2020 >>

 1. Preizkusi nadarjenosti 

V primeru, da razmišljate o vpisu oziroma se nameravate vpisati na šole, kjer je treba opraviti preizkus nadarjenosti, boste med 11. in 20. marcem 2021 opravljali preizkuse posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti. Kateri programi so to, najdete v razpisu. Srednje šole, ki te programe izvajajo, vam morajo do 26. marca 2021 poslati potrdilo o opravljenem preizkusu. Prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti pa morate na šole, ki te preizkuse izvajajo, oddati najkasneje do 4. marca 2021.

Do tega roka morajo ustrezna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (navedena v razpisu) posredovati tudi kandidati, ki se želijo prijaviti v programa Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek. Ta dokazila kandidati pošljejo na šolo, ki izvaja tovrstne programe in na katero se želijo prijaviti. Na podlagi priložene dokumentacije bodo šole kandidatom do 26. marca 2021 posredovale potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov, ki predstavlja vpisni pogoj za vpis v te programe.

 1. Oddajte prijavo za srednjo šolo

Prijavo boste izpolnjevali skupaj v šoli s pomočjo svetovalne delavke. Praviloma jo oddate na osnovni šoli in jo oni pošljejo srednjim šolam do 2. aprila 2021 na šolo, na katero se prijavljate. Prijavnico z oznako Obr. 1,20 kupi šola.

Srednje šole in MIZŠ bodo na svojih spletnih straneh 8. aprila do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je do 2. aprila 2021 prijavilo za vpis v posamezen program in posamezno šolo. MIZŠ pa bo do 16. aprila objavilo spremembe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) na svoji spletni strani.

Lansko leto je bilo skupno razpisanih 23.782 mest, na katere se je prijavilo 19.055 kandidatov (stanje pred prenosom prijav na dan 20. 5. 2020).

 Pomembni datumi za devetošolce >>

 1. Premestitev na drugo šolo

Tisti, ki si boste po objavi števila prijavljenih premislili, boste lahko do 22. aprila svojo prijavo prenesli drugam. To naredite na šoli, kamor ste se najprej prijavili in v spremstvu staršev.

 1. Objava omejitve vpisa 

MIZŠ bo na svoji spletni strani 21. maja objavilo seznam srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je bilo več vpisanih, kot je bilo prostih mest). Do 27. maja pa boste vsi tisti, ki ste se prijavili na takšno šolo, na dom prejeli obvestila srednjih šol.

 1. Točke za vpis

Na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitve vpisa, se bodo pri sprejemu upoštevale točke. Pri točkovanju se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če se vpisujete na športni oddelek gimnazije, se upoštevajo še športni dosežki, za vpis v umetniške programe, pa je treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk – če imate vse obvezne predmete zadnja tri leta ocenjene z oceno 5 (v 7. razredu lahko zberete največ 55 točk, v 8. 65 in v 9. 55). Svoje ocene torej zgolj seštejete in tako dobite število zbranih točk.

Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v prvem ali drugem krogu). V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike. Če pa pride do situacije, da je tudi po tem kriteriju več kandidatov z enakim številom točk, pa se upoštevajo dodatna merila, ki jih določi vsaka šola posebej. Slednji primeri so izjemno redko, praktično jih ni.

 Izračunaj točke >>

 1. Prvi krog vpisa na srednjo šolo

V prvem krogu šole, ki so omejile vpis, na podlagi doseženih točk izberejo kandidate za 90 odstotkov mest. Če se uvrstite med teh 90 % ali pa če se boste prijavili tja, kjer ni omejitve, vas bo srednja šola povabila, da se med 16. in 21. junijem vpišete. Natančen datum, uro in dokumente, ki jih morate prinesti seboj, vam bodo sporočile šole, kamor ste se prijavili.

 1. Drugi krog vpisa na srednjo šolo

Tisti, ki na želeno šolo ne boste izbrani v prvem krogu, boste na posebnem obrazcu, ki ga boste dobili na šoli, kamor ste oddali prijavo, po prednostnem vrstnem redu napisali največ 10 programov, v katere se želite vpisati, in obrazec do 24. junija do 15. ure odnesli na šolo, na katero ste poslali prvo prijavo za vpis. Na katero od izbranih šol ste bili sprejeti, boste izvedeli 29. junija do 15. ure, ko bodo objavljeni rezultati 2. kroga. Če ste bili v drugem krogu vpisa uspešni, se morate do 30. junija do 14. ure vpisati na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo ali pa svojo prijavnico odnesite na šolo, kamor ste bili razvrščeni in sprejeti.

 1. Ponavljalci in zamudniki

MIZŠ bo do 1. julija do 15. ure objavil še preostala morebitna prosta mesta. Vsi tisti, ki niste bili izbrani na nobeno šolo oziroma se v navedenih rokih niste prijavili nikamor, se lahko najkasneje do 31. avgusta vpišete na tiste programe, ki imajo še prosta mesta.

 

Pomembni datumi za devetošolce 2021
Devetošolci, pripravili smo seznam datumov, ki jih morate spremljati in si jih označiti na svojem koledarčku. Torej, kdaj je vpis, kdaj veste, koliko se vas je vpisalo na vašo šolo, kdaj je NPZ … Vse pomembne informacije.

 

JANUAR

 • 22. januar 2021: izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (www.mizs.gov.si)

FEBRUAR

 • 12. in 13. februar 2021: informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • 4. marec 2021: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • 10. – 20. marec 2021: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

 • 2. april 2021: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2020/21
 • 8. april 2021 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • 16. april 2021: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2020/21 (www.mizs.gov.si)
 • 22. april 2021: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ

 • 27. maj 2021: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)

JUNIJ

 • 15. junij 2021: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 16. do 21. junij 2021 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
INFORMATIVNI DNEVI

Spoštovani,

glede na epidemiološko situacijo v tem šolskem letu izvedba informativnih dni, ki so s šolskim koledarjem predvideni za 12. in 13. februarja 2021, v srednjih šolah in dijaških domovih ne bo mogoča. To velja tudi v primeru, če bi pouk sicer potekal v šolah, saj gre za dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko število učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa prihaja tudi do izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevoza.

Z namenom da bi bile informacije v zvezi z izvedbo informativnih dni za letošnje devetošolce oziroma učence, ki se prihodnje šolsko leto vpisujejo v srednješolske izobraževalne programe, zbrane na enem mestu in čim bolj pregledne, smo s strani vseh srednjih šol in dijaških domov pridobili informacije in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  objavili seznama vseh srednjih šol in dijaških domov s povezavami do njihovih spletnih strani.

Navedena seznama, ki vsebujeta tudi nekatere druge ključne informacije glede izvedbe informativnih dni na posamezni srednji šoli oziroma v posameznem dijaškem domu, sta tudi prilogi te objave.

11887_INFORMATIVNI DNEVI februar 2021 TABELA

11888_Seznam dijaških domov za informativne dneve

INFORMATIVNI DAN SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Na spletni strani Srednje šole Črnomelj https://www.sscrnomelj.si/ si že lahko ogledate predstavitve predmetnikov, prav tako bo od srede na voljo gumb INFORMATIVNI DAN, kjer bo gradivo, ki je navedeno v programu.

VIDEO VABILO: https://youtu.be/JG_ImxO08NU

V imenu vseh nas vas v pričakovanju informativnega dne in vpisa … lepo pozdravljam.

 

Betka

Elizabeta Prus

ravnateljica

Srednja šola Črnomelj | Kidričeva 18a | 8340 Črnomelj|

T: +386 7 30 51 093|  M: +386 40 718  472 | E: elizabeta.prus@ss-crnomelj.si |

Informativni dnevi na Šolskem centru Rogaška Slatina - gimnazija, optika, steklarstvo

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bodo informativni dnevi na Šolskem centru Rogaška Slatina potekali v spletni obliki.

Vaše učence in njihove starše tako vabimo, da se nam pridružijo v petek, 12. 2. 2021 ter v soboto, 13. 2. 2021 na spletni platformi, ki bo dostopna preko povezave: https://www.informativni-dnevi.si/.
Na platformi bodo dijakom na voljo različne vsebine, s pomočjo katerih si bodo lahko ustvarili vtis o nas in našem načinu dela.

Tako v petek, kot tudi v soboto bomo, v obliki webinarjev, izvedli predstavitve programov v živo. Razpored predstavitev si lahko ogledate v  letaku.
Vsebine v živo bodo na voljo le 12. in 13. februarja, vse ostalo pa bo na ogled do oktobra 2021.

Že danes pa se lahko učenci razgledajo po naši šoli in raziščejo njene skrite kotičke na virtualnem sprehodu: https://scrs.si/virtualni-sprehod/ .

Učenci nas lahko spremljajo tudi preko Facebooka: https://www.facebook.com/scrs.si/ ali Instagrama: https://www.instagram.com/sc_rogaska/.

Upamo, da se vidimo v čim večjem številu!

Anja Banković, mag. psih.

Šolska svetovalna delavka

Šolski center Rogaška Slatina

Steklarska ul. 1, 3250 Rogaška Slatina

M: +386 51-606-779

DNEVI ODPRTIH VRAT na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana

Spoštovani!

Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana organiziramo virtualne dneve odprtih vrat za vse naše programe:

 • predšolska vzgoja, 
 • gimnazija, 
 • obe smeri umetniške gimnazije.

V priponki vam pošiljam vabilo na virtualne dneve odprtih vrat, ki jih v mesecu januarju 2021 organiziramo za učence 9. razredov. 

Informacijo in dostop do prijavnega obrazca imamo objavljeno tudi na naši spletni strani: https://www.svsgugl.si/okroznica/virtualni-dnevi-odprtih-vrat/

Za morebitna dodatna vprašanja sem vam na voljo.

lep pozdrav

Jana Hafner

Informativa 2021

Tako kot pretekla leta, bo tudi letos organiziran sejem izobraževanja in poklicev Informativa 2021. V letošnjem letu bo potekal v spletni obliki in sicer tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, natančneje 22. in 23. januarja, od 9:00 do 18:00.

Udeležba na sejmu je brezplačna, prehodno je potrebno izpolniti le registracijski obrazec.

Povezavo do letaka za podrobnejše informacije

Dnevi Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

V tednu med 18. in 22. 1. 2021 na srednji šoli Grm pripravljajo dogodke z naslovom Dnevi Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.

V prilogi najdete promocijski letak.

GIMNAZIJA IZ PRVE ROKE na Gimnaziji Novo mesto

Dragi učenci in starši.

V letošnjem šolskem letu bomo zaradi COVID-19 situacije odprli vrata naše šole, Gimnazije Novo mesto, na nekoliko drugačen način. 

Pred vami je prijava na dogodek Gimnazija iz prve roke, ki bo potekal v tednu od 18. – 22. 1. 2021 med 16.00 in 18.00.  

Na dogodku se boste lahko preko aplikacije Zoom v živo pogovorili z dijaki, učitelji, svetovalnimi delavkami, športno in pedagoško koordinatorico, koordinatorico mednarodne mature, koordinatorjem klasične gimnazije ali ravnateljico.  

Na pogovore se prijavite z vprašalnikom, ki je na voljo na tej spletni strani: https://1ka.arnes.si/a/8184.

Izbrali si boste lahko sogovornike in termin, ki vam ustreza. Na posameznih pogovorih bo lahko sodelovalo do 5 udeležencev, zato pohitite s prijavo, saj bo možna le do zapolnitve terminov.  

​Rok za prijavo na dogodek je do petka, 15. 1. 2021, do 14.00.

Osebne podatke, ki jih zbiramo s prijavo, bomo uporabili izključno za namen izvedbe dogodka ter jih bomo po zaključenem dogodku izbrisali.

Veselimo se vašega »obiska« in pogovora z vami. 

…………………………………………………………………………………………….

V imenu dijakov in strokovnih delavcev, ki bodo sodelovali na dogodku, vas lepo pozdravljam.

 

Anica Kastelec

svetovalna delavka

e-naslov: anica.kastelec@gimnm.org

telefon: 051-670-214

 

Gimnazija Novo mesto

Seidlova cesta 9

8000 Novo mesto

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO

Na Ekonomski šoli Novo mesto so na spletni strani uredili e-info točko za devetošolce in njihove starše. Tam najdete vse informacije o programih, kmalu pa bodo pripravili virtualni sprehod po šoli, lahko pa se v januarju udeležite pogovora z njihovimi profesorji v živo.   

Starše vabijo za obisk info točke in pogovorov v živo, ki jih bodo izvajali vsak teden v januarju (razpored je v vabilu).    

Povezave do PowerPointovih predstavitev Ekonomske šole Novo mesto: 

Če vas pri prenosu vpraša, da datoteke ni mogoče varno prenesti, kliknite Obdrži. 

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO 

           Ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto 

           T: +386 (0)7 393 32 72 

           E: klavdija.giodani@esnm.si    

           W: http://www.esnm.si 

 

»Postani virtualni dijak Srednje šole Črnomelj«

Spoštovani učenci in starši!

 

Srednja šola Črnomelj je uspešno začela s projektom »Postani virtualni dijak Srednje šole Črnomelj«. Veseli so, da so prvi odzivi zelo pozitivni.

V priponki so 3 elektronske promocijske zgibanke – o vsakem izobraževalnem programu.

SSC – ZGIBANKA GIMNAZIJA

SSC – ZGIBANKA STROJNI TEHNIK

SSC- ZGIBANKA OBLIKOVALEC KOVIN

Lahko pa dogajanje spremljate preko instagrama in šolskega facebooka. Kljub pouku na daljavo se pri njih dogaja veliko zanimivega.

Podaj se na virtualni sprehod po Srednji šoli Črnomelj. Odkril boš, kako zanimivo in bogato je življenje oziroma delo na Srednji šoli Črnomelj, ki izobražuje v treh izobraževalnih programih: gimnazija, strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar. 

Pa srečno pot! 

VIRTUALNA PREDSTAVITEV SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO Ljubljana

Spoštovani bodoči dijaki in dijakinje!

Vabimo vas na videokonferenco – virtualni informativni dan.

Prvi dogodek bo 16. 12. 2020 ob 16. uri.

Prijavite se na: informativnidan@ssof.si

Lepo vas pozdravlja vaša bodoča srednja šola.

Gregor Markelj, ravnatelj

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

VIRTUALNA PREDSTAVITEV GIMNAZIJE, ELEKTRO IN POMORSKE ŠOLE PIRAN

Spoštovani.

Bliža se čas, ko se 9. razredom predstavlja srednje šole in programe, kjer učenci lahko nadaljujejo svoje šolanje. Na naši šoli izvajamo programe, ki jih običajno obiskujejo lokalni otroci (gimnazija, elektrotehnik), izvajamo pa tudi program plovbni tehnik v katerega se vpisujejo otroci iz cele Slovenije. Od naslednjega šolskega leta dalje pa bomo izvajali tudi nov program logistični tehnik, z znanji pomorskega agenta in ladijskega posrednika. V kolikor so na vaši šoli učenci, ki se zanimajo za pomorski poklic ali pa bi se morda želeli šolati za elektrotehnika, logističnega tehnika ali gimnazijca in bi hkrati želeli živeti ob morju, prosim posredujte informacije o naši šoli. V priponki prilagam dopis s povezavami do predstavitev vseh naših programov in dijaškega doma v Portorožu.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago.

Z lepimi pozdravi.

Tamara Kavs

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

070 659 453

Virtualni Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto

Virtualni Dan odprtih vrat bo potekal 16. decembra 2020 v času od 15.00 do 18.00.

Virtualni Dan odprtih vrat Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana

Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana organiziramo virtualne dneve odprtih vrat za vse naše programe (Predšolska vzgoja, Gimnazija, obe smeri Umetniške gimnazije).

V priponki vam pošiljam dopis in vabilo na virtualne dneve odprtih vrat, ki jih v mesecih decembru 2020 (prihodnji teden) ter januarju 2021 in marcu 2021 organiziramo za učence 9. razredov. 

Informacijo (in dostop do prijavnega obrazca) imamo objavljeno tudi na naši spletni strani.

Za morebitna dodatna vprašanja sem vam na voljo.

lep pozdrav

Jana Hafner

01/5651739