Učenci petega razreda so v sredo, 19. septembra, sodelovali v programu Jumicar, ki je potekal v Metliki v kulturnem domu in na igrišču Pungart. To je program preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu, ko so učenci postavljeni v vlogo voznika. Učencem je gospod Zmago Berlec najprej predstavil varno obnašanje pešcev v različnih prometnih situacijah. Spomnil jih je na nekatere prometne predpise ter poudaril, da sta v prometu najbolj pomembna mirna hoja in opazovanje dogajanja okrog njih. Po pogovoru so se učenci preizkusili v vlogi voznikov.

V tednu mobilnosti sta OŠ Podzemelj in OŠ Metlika prejeli po eno kolo, ki ga bosta uporabljali za izvajanje kolesarskih izpitov. Kolesi smo s pomočjo SPV Metlika, Občine Metlika ter mentoric obeh šol, pridobili na javnem razpisu.

Dostopnost