V podaljšanem bivanju smo imeli čisto pravo ličkanje. Učenci so tako dobili izkušnjo, kako so ljudje ličkali nekoč, ko še ni bilo strojev. Najbolj so bili navdušeni, ko so našli rdečo koruzo. Tudi petja nam ni manjkalo, saj smo z veseljem prepevali nam znane otroške in ljudske  pesmi. Nekaj koruze smo tudi zvezali, drugo pa izluščili. Seveda ročno. Veselimo se že naslednjega leta, ko bomo za ličkanje pripravili še več koruze.

Marjetka Rečnik Nemanič

Dostopnost