Pri pouku likovne umetnosti in krožku, ki se imenuje rezervirano za ustvarjalnost, smo obudili že skoraj pozabljeno tradicijo uporabe bekavic. Gre za vrsto vrbe, katere šibe se v spomladanskem času porežejo in uporabljajo za vezanje vinske trte, opletanje steklenic in pletenje košar. Bekavice, rečemo jim tudi beke, rastejo ob potokih in rekah, marsikje pa z njihovo zasaditvijo ohranjajo brežine pred erozijo zemlje. Naša učiteljica Barica ima bekavic na pretek, zato smo jih uporabili za pletenje košaric pri krožku ter kot material pri sestavljanju stabilne konstrukcije pri likovni umetnosti v 5. razredu. Nad delom, predvsem pa nad prožnostjo in uporabnostjo bekavic, smo bili navdušeni. Gotovo bomo naslednjo pomlad možnost njihove uporabe v šoli še nadgradili. Hvala tudi hišniku Igorju za tehnično pomoč.

Dostopnost