Šolsko leto se približuje h koncu in z njim tudi zaključek letošnjega projekta Rastem s knjigo. Gre za projekt, ki spodbuja branje, kar je v 3. triadi še posebej pomembno, saj zanimanje za branje po 6. razredu iz neznanega razloga nekoliko upade.

V okviru projekta smo učenci 7. razreda obiskali Ljudsko knjižnico Metlika, kjer so nam razkazali knjižnico, predstavili Megakviz in v sodelovanju z JAK vsakemu učencu podarili mladinski roman Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. Knjigo so nato učenci prebrali za domače branje in izvedli debatno uro.

Učiteljica je v projekt vključila tudi ostale razrede, in sicer so jo v 8. in 9. razredu prav tako prebrali za domače branje, šestošolci pa so jo lahko prebrali za Bralno značko.

Roman govori o dobrih in pristnih odnosih v družini, med vrstniki in med sosedi. Prikazano je prijateljstvo med 2 dečkoma – eden prihaja iz mesta, drugi pa z vasi, vendar ta razlika ni omejitev, da bi postala dobra prijatelja.

Tudi naša šola je na podeželju, zato so osmo- in devetošolci obiskali mestno šolo (Srednjo šolo Črnomelj) in jo nato primerjali z našo. Marca smo se dogovorili za ogled šole in tehniški dan, ki so ga srednješolci s pomočjo mentorjev pripravili za naše učence. Tako so se med seboj bolje spoznali in stkali prijateljske vezi.

Dostopnost