Danes, 11. novembra 2019, je gospod Darko Zevnik, župan Občine Metlika skupaj z v. d. ravnateljice Osnovne šole Podzemelj, gospo Marino Vorkapić slavnostno odprl dodatni učni prostor znotraj obstoječe šole v Podzemlju. Kulturni program otvoritve so pripravili učenci 3. razreda OŠ Podzemelj.

Zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred v tem šolskem letu so se v Osnovni šoli Podzemelj soočili s prostorsko stisko. Občina Metlika, kot investitor projekta, je v  skladu z dogovorom z vodstvom šole pristopila k izvedbi investicije »Ureditev dodatnih učnih prostorov znotraj obstoječe šole v Podzemlju«.

Osnovani namen izvedbe investicije je bil ukinitev dvoetažnega prostora v centralni garderobi in na tem delu umestitev dodatnih učnih prostorov, in sicer dodatne učilnice s pomožnim kabinetom. Predmet projekta je bil podaljšanje obstoječe armiranobetonske plošče nad pritličjem, zazidava oken, izdelava ločilne stene, tlakov in stropov, predelava strojnih in elektro instalacij na območju posegov ter zagotovitev požarne varnosti.

Celotna vrednost investicije skupaj z gradbenim nadzorom je znašala 65.295,90 EUR. Dela so se izvajala v poletnih mesecih, kot najugodnejši pa je bil izbran izvajalec del BGP GRADNJE, d. o. o., Gradac.

Slovesno predajo s prerezom traku so opravili župan Občine Metlika Darko Zevnik, v. d. ravnateljice Osnovne šole Podzemelj, gospa Marina Vorkapić in učenec 3. razreda, Ian Durini.

Metlika, 11. 11. 2019

Darko Zevnik
župan Občine Metlika

Dostopnost