Učenci 3. razreda OŠ Podzemelj so v mesecu aprilu sodelovali na nagradnem natečaju »UHU«, pri katerem so izdelali več kot 1m veliko sliko vesolja. Tega dela smo se lotili s tehniko slikanja s temperami in lepljenko. Učenci so na karton najprej narisali planete, nato so jih pobarvali s temperami, in potem so sliko dopolnili z vesoljskimi plovili ter astronavti. Na koncu so še dodali maketo planetov, da je bilo vzdušje vesolja še večje. Pri ustvarjanju smo vsi uživali, kar je razvidno tudi iz priloženih fotografij.