Učenci 3. razreda OŠ Podzemelj so v mesecu aprilu sodelovali na nagradnem natečaju »UHU«, pri katerem so izdelali več kot 1m veliko sliko vesolja. Tega dela smo se lotili s tehniko slikanja s temperami in lepljenko. Učenci so na karton najprej narisali planete, nato so jih pobarvali s temperami, in potem so sliko dopolnili z vesoljskimi plovili ter astronavti. Na koncu so še dodali maketo planetov, da je bilo vzdušje vesolja še večje. Pri ustvarjanju smo vsi uživali, kar je razvidno tudi iz priloženih fotografij. 

Dostopnost