Tradicionalni bralni maraton je projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika in DPM Metlika. Za sodelovanje smo se odločili, ker nam je vsem v interesu, da bi mladi čim več brali. Pri Bralnem maratonu skušamo učencem na različne načine privzgojiti ljubezen do knjig.

V letošnjem letu so prvošolci spoznali, kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib, drugošolce in tretješolce pa je obiskala knjižničarka iz splošne knjižnice in jim prebirala knjige po izboru razredničark. Od 4. do 7. razreda smo se projekta ločili nekoliko drugače. Učiteljica slovenščine je najprej učencem predstavila knjižne novosti, nato jim je zastavljala uganke, na koncu pa so učenci prebrali odlomke iz svojih najljubših knjig. Osmošolce in devetošolce je obiskal ilustrator Ivan Mitrevski, ki je predstavil svoj poklic in nam prikazal, kako nastanejo ilustracije. Projekt je bil uspešen, saj knjižničarke beležijo povečan obisk šolske knjižnice.

Dostopnost