V sredo, 16. 3. 2022, smo izvedli praktično, nenapovedano vajo manjšega obsega.

Evakuacijska vaja je obsegala prvo triado osnovne šole. V njej je sodelovalo 71 učencev in 10 zaposlenih. Namen evakuacijske vaje je bil seznaniti učence in učitelje prve triade z novostjo pri evakuaciji in evakuacijski poti iz objekta.

Po izvedbi vaje, so se učenci z učitelji vrnili v svoje učilnice in se pogovorili o izvedeni vaji ter ravnanju v primeru požara.

Vaja je bila uspešno izvedena. V prihodnje načrtujemo evakuacijo v večjem obsegu, v kateri bi sodelovali vsi učenci in zaposleni.

Dostopnost