23. 2022 so se v sejni sobi Občine Metlika zbrali mladi parlamentarci OŠ Metlika in OŠ Podzemelj. Čeprav mladi, so zelo zrelo razpravljali na temo: ”Moja poklicna prihodnost”. Parlament je vodila Manca Mihelčič ob pomoči še dveh učenk. Svojo poklicno pot jim je med drugim predstavil tudi metliški župan.

Mladi obeh šol so se strinjali, da je izbira poklica ena najpomembnejših odločitev v življenju. Pomembno je, da vztrajaš na svoji poti, tudi če drugi rečejo, da ti ne bo uspelo. Pohvalili so slovenski šolski sistem, ki jim daje veliko možnosti, znanja in izkušenj, da izberejo pravi poklic zase. Seveda pa je vedno odvisno od posameznika, kako jih izkoristi. Želijo si, da bi s sistematičnim poklicnim usmerjanjem pričeli že v 7. razredu. Pohvalili so Obrtno pot, računalniški program Kam in kako? ter spletno stran Moja izbira. Glede na to, da gre razvoj v smer digitalizacije in robotizacije, so predlagali, da bi računalništvo postalo obvezni predmet, robotika pa izbirni. Vsi so bili mnenja, da poklicev, ki se delajo z ljudmi, ne bodo mogli opravljati roboti, ampak še vedno človek. Mladi se zavedajo izkušenj, ki jih lahko pridobijo s šolanjem v tujini, strinjajo pa se, da bi se potem vrnili v domovino, saj bi pogrešali domače ljudi in kraje. Menijo, da so plače v tujini sicer višje, vendar so višji tudi življenjski stroški, prav tako je slabša kvaliteta življenja v tujini. Epidemija koronavirusa in šolanje na daljavo sta, kot opažajo, pustila posledice tudi pri njih. Nekateri učenci imajo zdaj vrzeli v znanju, večina se jih je premalo gibala, saj so bili veliko za računalniki. Pogrešali so informativne dneve v živo. Pohvalili so prizadevanja učiteljev na obeh šolah, da je pouk na daljavo potekal čim bolj kvalitetno in da so jim pomagali sproti reševati morebitne težave. Strinjali so se, da je po vaseh še vedno potreba po bolj stabilnem internetu.

Za regijski otroški parlament je bila z naše šole izvoljena Leja Kambič, 8. r. Iskrene čestitke.

Dostopnost