»Ni je bolj strme poti na svetu, kot je pot do izobrazbe«. (Marx)

Župan Darko Zevnik je 15. 6. 2022 v sejni sobi Občine Metlika sprejel najboljše učence in dijake iz občine Metlika.

Sprejema so se udeležili učenci, ki so dosegli vsa leta šolanja odličen uspeh v ter učenci, ki so dosegli zlato priznanje na državnih tekmovanjih osnovnih in srednjih šol ali imajo druge posebne dosežke.

To so bili naslednji učenci naše šole:

 
ALEKSANDER JOTANOVIĆ (8.R) 

Zlato priznanje na tekmovanju iz matematike (PRVI v državi)

Zlato priznanje na tekmovanju iz astronomije

TIM PLESEC (9.R)

Srebrno priznanje na tekmovanju iz zgodovine

Srebrno priznanje na tekmovanju iz astronomije

vseh 9 let odlične ocene

NEJC HLEBEC (9.R)  DIAMANTNI KENGURU (9 let dobitnik priznanj na tekmovanju iz matematike)
DORIS KOČEVAR (8.R)  Zlato priznanje na tekmovanju iz nemščine
AJDA BUTALA (4.R)  Zlato priznanje na tekmovanju iz vesele šole
ADAM DRAKULIĆ (9.R) 

Srebrno priznanje na tekmovanju iz slovenščine

Srebrno priznanje na tekmovanju iz astronomije

vseh 9 let odlične ocene

ZALA GORNIK (9.R)  vseh 9 let odlične ocene

 

V zahvalo za njihov trud in dosežke so vsi prejeli priložnostno darilce, učenci in dijaki, ki so bili vsa leta šolanja odlični, pa so zraven prejeli še plaketo Županovo petico s posvetilom.

Župan jim je zaželel veliko uspehov na njihovi nadaljnji poti in vse dobro v življenju ter da bi jih vse več po zaključku šolanja našlo svoj dom in zaposlitev v Beli krajini.

Hvala vsem učencem, mentorjem in staršem za ves vložen trud.

Zelo smo ponosni na vas in želimo vam takšnih uspehov tudi v bodoče.

Dostopnost