Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2016/17

  1. LIKOVNO SNOVANJE I. – 7.R.
  2. LIKOVNO SNOVANJE II. – 8.R.
  3. LIKOVNO SNOVANJE III. – 9.R.
  4. ŠPORT ZA SPROSTITEV – 7.R.
  5. ŠPORT ZA ZDRAVJE, IZBRANI ŠPORT – 8.R. , 9.R.
  6. NEMŠČINA I. IN III. – 7.R., 9.R.
  7. SONCE, LUNA ZEMLJA – 7.R., 8.R., 9.R.
  8. ČEBELARSTVO – R.