Mladi o COVID-19

V četrtek, 19. 11. 2020, je ob 13.00 potekalo ZOOM srečanje mladih parlamentarcev iz vse Slovenije. Tema srečanja je bila aktualna, in sicer COVID-19.

Odrasli veliko govorimo o tej pereči bolezni in spremljajočih ukrepih, mladi pa nimajo veliko priložnosti, da povedo svoje mnenje in izrazijo svoja razmišljanja, še posebej zdaj, ko so omejeni na pouk preko računalnika.

Srečanja se je udeležila tudi naša učenka Zala Gornik iz 8.r. Po končanem srečanju je zapisala:

»Na Zoom sestanku je bilo zanimivo slišati mnenja drugih, čeprav se z nekaterimi nisem strinjala. Od 90 prijavljenih nas je sodelovalo 75, bili smo iz cele Slovenije. Razdelili so nas v skupine po 6. V moji skupini je bilo super, ker smo imeli podobna mnenja glede mask in vseh ostalih ukrepov. Šli smo čez vprašanja in se pogovarjali tudi o protestu, ki je bil v Ljubljani, lažnih govoricah na spletu, o tem da virus “ne obstaja”, o babicah in dedkih – kako smo se obnašali v njihovi bližini ali na obisku. Govorili smo predvsem o prvem in zdajšnjem šolanju na daljavo, kako smo se spremenili (na boljše, slabše). Prav tako o tem, kako bi starše izobrazili glede računalnikov in virusa ter kako naj bi se obnašali glede virusa. Izmenjali smo izkušnje, kako so starši sprejeli virus, ukrepe in delo na daljavo. Slišali smo tudi težave drugih, glede dela preko računalnikov, internetne povezave, kako so jih domači včasih zmotili med poukom … Zanimiva izkušnja 😉😊.«

Na tem mestu bi kot mentorica pohvalila učenko Zalo Gornik za uspešno zastopanje šole na srečanju.

Petra Orož


»ŽIVLJENJE S COVID-19 KOT GA VIDIJO IN DOŽIVLJAJO OTROCI«

 Povzetki zoom razprave z učenci (mladimi parlamentarci iz Otroških parlamentov)

19. 11. 2020 je potekalo srečanje mladih parlamentarcev na daljavo, na katerem je sodelovala naša učenka Zala Gornik, kar smo že poročali. Preberite si povzetke razprave.

POVZETKI

Dostopnost